paaiende karpers

Voortplanting

De karper is een buitengewoon vruchtbare vis, hoewel mannetjes pas in het
derde en vrouwtjes pas in het vierde levensjaar geslachtsrijp worden.
Onder ideale omstandigheden, d.w.z. bij watertemperaturen tussen de
18° en 20° Celsius, en geschikte paaiplaatsen, paaien karpers in de
maanden mei en juni en vaak ook nog in juli af.

In de vrije natuur voltrekt dit proces zich in perioden, bij plotselinge
verslechterende weersomstandigheden kan zelfs een paaistop optreden.
De bevruchte eieren zijn glashelder en hebben een doorsnede van
1,5 tot 2 mm Onbevruchte eieren worden wit en ondoorzichtig.
Afhankelijk van de watertemperatuur komen de larven na 3 tot 8 dagen
uit het ei en zijn dan 4 tot 5,5 mm lang. Pas na een paar weken
kan men ze als karper herkennen.

Leave a Comment