Groeicurve karper

Groei karper

Groei karper

Onder gunstige omstandigheden (regelmatige voeding, constante watertemperatuur)
groeit de karper zeer snel, en kunnen driezomerige karpers al snel een
gemiddelde lengte van 36 cm. bereiken, vierzomerige 43 cm en zeszomerige 65 cm.

De mannetjes blijven, doordat ze eerder geslachtsrijp zijn, vanaf de derde of
vierde zomer in groei duidelijk achter bij de vrouwtjes.

Leave a Comment