View Post

Voortplanting

De karper is een buitengewoon vruchtbare vis, hoewel mannetjes pas in het derde en vrouwtjes pas in het vierde levensjaar geslachtsrijp worden. Onder ideale omstandigheden, d.w.z. bij watertemperaturen tussen de 18° en 20° Celsius, en geschikte paaiplaatsen, paaien karpers in de maanden mei en juni en vaak ook nog in juli af. In de vrije natuur voltrekt dit proces zich …

View Post

Oorsprong karper

Wist je dat de karper van origine niet in Nederland voorkwam? Van oudsher komt deze uit Perzie. De oorsprong ligt dus in Midden-Azie.

View Post

Voedsel Karper

Welk voedsel eten karpers? De karperlarven leven de eerste tijd van uiterst kleine, dierlijke en plantaardige organismen. In een wat later stadium volgen watervlooien, larven van eendagsvliegen en kevers, later vooral muggenlarven. Ook plantaardig materiaal wordt gegeten vooral algen. Grote karpers vergrijpen zich ook aan kleine vissen, maar het hoofdmenu bestaat vooral uit allerlei wormen, slakken, mosselen, bloedzuigers, libellenlarven, kortom alles wat een …

View Post

Leeftijd karper

Over de leeftijd die karpers kunnen bereiken bestonden de wildste fantasieën. Men sprak van karpers met “mos” op de rug die al gauw 100 jaar werden geschat. De af en toe, groene uitslag op de rug van “oude karpers” heeft niets met mos te maken, maar blijkt en huidziekte (schimmel). Tegenwoordig weten we door leeftijdsonderzoek (jaarringen op de schubben) dat “zware” karpers niet …

View Post

Groei karper

Groei karper Onder gunstige omstandigheden (regelmatige voeding, constante watertemperatuur) groeit de karper zeer snel, en kunnen driezomerige karpers al snel een gemiddelde lengte van 36 cm. bereiken, vierzomerige 43 cm en zeszomerige 65 cm. De mannetjes blijven, doordat ze eerder geslachtsrijp zijn, vanaf de derde of vierde zomer in groei duidelijk achter bij de vrouwtjes.